English Español Thuɔŋjäŋ 简体中文 Tiếng Việt العربية
KHÔNG

Nhận trợ cấp Centrelink trong thời COVID-19

Hướng dẫn từng bước đơn giản để xem quý vị có hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp hay không, và nếu có, làm sao để nhận được trợ cấp.

cập nhật vào thứ Ba, ngày 18 tháng 8 năm 2020

Hãy bắt đầu từ đây...

Quý vị có đang nhận một trợ cấp Centrelink rồi không?

Không

Quý vị có tài khoản myGov không?

Không

Tài khoản myGov của quý vị đã được kết nối* với Medicare hoặc Sở Thuế vụ Úc (ATO) chưa? * Hãy kiểm tra bằng cách đăng nhập vào tài khoản myGov của quý vị và nhấp chuột vào "Các dịch vụ" trên thanh công cụ để xem những dịch vụ nào đã được kết nối.

Không

Tuyệt vời, bây giờ mọi thứ đã được thiết lập xong cho quý vị. Nếu trước đây quý vị đã nhận trợ cấp Centrelink thì quý vị đã có Số Tham chiếu Centrelink (CRN) rồi. Quý vị có thể tìm thấy số CRN của mình trong thư từ và thẻ giảm giá của Centrelink. Đó là một số có 9 chữ số kết thúc bằng một chữ cái viết hoa. Hãy giữ số này để tiện sử dụng về sau. Tuy nhiên, quý vị không còn cần số CRN để đăng ký ý định xin trợ cấp của mình - sau này Centrelink sẽ liên hệ với quý vị để cấp cho quý vị một số nếu quý vị chưa có

Kế tiếp

Do bệnh dịch COVID-19 hay suy thoái kinh tế điều nào sau đây đã xảy ra với quý vị:

Bị tạm ngừng làm việc Bị mất việc Bị giảm ca làm việc Bị mất việc hay công việc bị giảm do phải chăm sóc cho con nhỏ Không được làm việc do phải tự cách ly

Không

Hoàn cảnh của quý vị có thay đổi do COVID-19 hay suy thoái kinh tế không? (Ví dụ: quý vị có bị tạm ngừng làm việc, mất việc hay bị giảm ca làm việc không?)

Không

Lưu ý: Nếu quý vị bị mất việc hoặc đã tạm ngừng làm việc vào hay sau ngày 1 tháng 3 năm 2020 thì chủ nhân của quý vị có thể hội đủ điều kiện cho trợ cấp "JobKeeper". Đây là trợ cấp của chính phủ để giúp chủ nhân giữ được nhân viên và trả cho họ ít nhất 1500 đô-la mỗi hai tuần. Hãy nói chuyện với chủ nhân của quý vị về lựa chọn này.

Nếu quý vị tự làm chủ quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện. Hãy tìm hiểu thêm ở đây. Trong thời gian trước mắt, quý vị vẫn có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp của Centrelink.

Quý vị có đang nhận trợ cấp JobSeeker (trước đây là Newstart) hay trợ cấp Youth Allowance cho người tìm việc không?

Không

Nghe có vẻ là quý vị có thể hội đủ điều kiện để được nhận trợ cấp cho người tìm việc.

Hãy đăng ký ý định xin trợ cấp của quý vị

  1. Youth Allowance (dành cho người tìm việc) nếu quý vị từ 16 đến 21 tuổi
  2. JobSeeker Payment nếu quý vị từ 22 tuổi đến tuổi cho Pension Age (từ 66 trở lên)
  3. Parenting Payment nếu quý vị là người chăm sóc chính cho một trẻ nhỏ

Lưu ý: bất kỳ ai nhận được những trợ cấp này sẽ được nhận Coronavirus Supplement tạm thời, là khoản tiền bổ sung 550 đô-la mỗi hai tuần cộng thêm vào khoản trợ cấp hỗ trợ lợi tức của quý vị.

Đây là trợ cấp tạm thời, dự kiến ​​sẽ ngừng vào ngày 24 tháng 9 năm 2020. Sau ngày này, Coronavirus Supplement sẽ được trả với mức 250 đô-la mỗi hai tuần cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Hãy vào myGov để đăng nhập và bắt đầu.

Nếu quý vị bị mất việc hoặc đã tạm ngừng làm việc vào hay sau ngày 1 tháng 3 năm 2020 thì chủ nhân của quý vị có thể hội đủ điều kiện cho trợ cấp "JobKeeper". Đây là trợ cấp của chính phủ để giúp chủ nhân giữ được nhân viên và trả cho họ ít nhất 1500 đô-la mỗi hai tuần. Hãy nói chuyện với chủ nhân của quý vị về lựa chọn này.

Nếu quý vị tự làm chủ quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện. Hãy tìm hiểu thêm ở đây. Trong thời gian trước mắt, quý vị vẫn có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp của Centrelink và quý vị nên đăng ký ý định xin trợ cấp của mình.

Quý vị không cần phải cung cấp cho Centrelink bản sao kê ngân hàng, giấy chứng nhận hay thư cho thôi việc từ chủ nhân của quý vị. Quý vị chỉ cần nộp trực tuyến ý định xin trợ cấp và Centrelink sẽ liên hệ với quý vị nếu họ cần thêm thông tin.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận một loại trợ cấp Centrelink khác. Hãy vào trang mạng của Centrelink để xem quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp nào.

Quý vị cũng có thể xem các tờ thông tin tại đây hoặc gọi cho trung tâm pháp lý cộng đồng địa phương của quý vị để được tư vấn thêm.

Quý vị sẽ cần phải đăng nhập vào myGov để kết nối tài khoản của quý vị. Quý vị có thể làm theo bản hướng dẫn để kết nối tài khoản của mình với Medicare tại đây hay truy cập ATO tại đây.

Khi quý vị đã làm xong việc này, hãy nhấp chuột vào 'Có' trong câu hỏi ở trên để tiếp tục.

Hãy vào myGov để đăng ký một tài khoản. Quý vị sẽ cần một địa chỉ thư điện tử để đăng ký.

Khi quý vị đã mở xong tài khoản, hãy nhấp chuột vào 'Có' trong câu hỏi ở trên để tiếp tục.

Cập nhật Centrelink về những thay đổi về hoàn cảnh của quý vị.

(ví dụ: nếu lợi tức của quý vị hay của người phối ngẫu thay đổi hoặc quý vị bị giảm ca làm việc)

Centrelink đang bị chậm trễ kéo dài. Xin vui lòng không đến văn phòng Centrelink tại địa phương của quý vị, thay vào đó:

  1. Trực tuyến: quý vị có thể cập nhật những thay đổi về hoàn cảnh của mình thông qua tài khoản myGov của quý vị.
  2. Điện thoại: nếu quý vị không thể vào tài khoản myGov của mình thì quý vị có thể gọi điện cho Centrelink nhưng hãy chuẩn bị tình thần là sẽ phải chờ đợi

Quý vị sẽ tự động nhận được:

  1. Trợ cấp Coronavirus supplement*

Trợ cấp Coronavirus Supplement là khoản tiền hỗ trợ tạm thời. Những người nhận JobSeeker sẽ nhận được khoản tiền bổ sung cho đến ngày 24 tháng 9 năm 2020 khi trợ cấp này dự kiến sẽ ngừng. Sau ngày này, Coronavirus Supplement sẽ được trả với mức 250 đô-la mỗi hai tuần cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

* một khoản hỗ trợ bổ sung, tạm thời 550 đô-la mỗi hai tuần cho những người nhận một số loại trợ cấp nhất định. Hãy kiểm tra xem quý vị có hội đủ điều kiện ở đây.

Hãy tìm hiểu thêm ở đây.

Lưu ý: Nghĩa vụ đôi bên bắt đầu lại vào ngày 4 tháng 8 sau khi tạm dừng do COVID-19. Điều này có nghĩa là trợ cấp JobSeeker của quý vị có thể bị hủy nếu quý vị từ chối nhận một công việc phù hợp mà không có lý do hợp lý.

Nghe có vẻ là quý vị có thể hội đủ điều kiện để được nhận trợ cấp cho người tìm việc.

Hãy đăng ký ý định xin trợ cấp của quý vị

  1. Youth Allowance (dành cho người tìm việc) nếu quý vị từ 16 đến 21 tuổi
  2. JobSeeker Payment nếu quý vị từ 22 tuổi đến tuổi cho Pension Age (từ 66 trở lên)
  3. Parenting Payment nếu quý vị là người chăm sóc chính cho một trẻ nhỏ

Bất kỳ ai nhận được những trợ cấp này sẽ được nhận Coronavirus Supplement tạm thời, là khoản tiền bổ sung 550 đô-la mỗi hai tuần cộng thêm vào khoản trợ cấp hỗ trợ lợi tức của quý vị.

Trợ cấp Coronavirus Supplement là khoản tiền hỗ trợ tạm thời. Những người nhận JobSeeker sẽ nhận được khoản tiền bổ sung cho đến ngày 24 tháng 9 năm 2020 khi trợ cấp này dự kiến sẽ ngừng. Sau ngày này, Coronavirus Supplement sẽ được trả với mức 250 đô-la mỗi hai tuần cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Hãy vào myGov để đăng nhập và bắt đầu.

Quý vị không cần phải cung cấp cho Centrelink bản sao kê ngân hàng, giấy chứng nhận hay thư cho thôi việc từ chủ nhân của quý vị. Quý vị chỉ cần nộp trực tuyến ý định xin trợ cấp và Centrelink sẽ liên hệ với quý vị nếu họ cần thêm thông tin.

Lưu ý: Nghĩa vụ đôi bên bắt đầu lại vào ngày 4 tháng 8 sau khi tạm dừng do COVID-19. Điều này có nghĩa là trợ cấp JobSeeker của quý vị có thể bị hủy nếu quý vị từ chối nhận một công việc phù hợp mà không có lý do hợp lý.

Không Làm gì

Quý vị sẽ tự động nhận được:

  1. Trợ cấp Coronavirus supplement

Trợ cấp Coronavirus Supplement là khoản tiền bổ sung, tạm thời 550 đô-la mỗi hai tuần cho những người nhận một số loại trợ cấp nhất định. Hãy kiểm tra xem quý vị có hội đủ điều kiện ở đây.

Trợ cấp này dự kiến ​​sẽ ngừng vào ngày 24 tháng 9 năm 2020. Sau ngày này, Coronavirus Supplement sẽ được trả với mức 250 đô-la mỗi hai tuần cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Hãy tìm hiểu thêm ở đây.

Lưu ý: Các yêu cầu về nghĩa vụ đôi bên đối với trợ cấp JobSeeker, Youth Allowance cho người tìm việc hay Parenting Payment đã tạm thời được đình hoãn do COVID-19. Những nghĩa vụ này đã bắt đầu lại vào ngày 4 tháng 8 năm 2020. Điều này có nghĩa là trợ cấp JobSeeker của quý vị có thể bị hủy nếu quý vị từ chối nhận một công việc phù hợp mà không có lý do hợp lý.